Algemene werkwijze

Ieder mens is uniek met een eigen geschiedenis, doel en manier om dat te bereiken. Bovendien zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Daarom zal de behandelwijze afhangen van uw omstandigheden en wensen.

Het belangrijkste doel is altijd het behalen/behouden van een optimale gezondheid.

Het eerste gesprek

Tijdens het intake-gesprek wordt veel informatie van u gevraagd en worden de mogelijkheden besproken. Op basis hiervan worden de doelen bepaald en een behandelplan opgesteld.

Indien van toepassing wordt er een bio-impedantiemeting gedaan. Hiervoor worden er electroden op uw hand en (blote) voet geplaatst. De gemeten waarden (gehalte aan vet, vocht, spieren en voedingstoestand) komen op papier te staan. Uit deze waardes kunnen bepaalde conclusies getrokken worden met betrekking tot uw gezondheidstoestand. Bij een volgend consult kunnen ze ook fungeren als controle of de ingeslagen weg wel de juiste voor u is en het gewenste resultaat zal opleveren.

Op basis van al deze gegevens en het afgesproken doel wordt er voor u een advies op maat gemaakt. Dit zal over het algemeen bestaan uit een voedingsadvies gecombineerd met een leefstijladvies.

Vervolg consult

Bij een volgende afspraak zal worden bekeken hoe het nieuwe patroon u bevalt en wat het resultaat is. U wordt gewogen en gemeten.

Als het nodig is worden er aanpassingen besproken.

Specialisaties

Orthomoleculaire geneeskunde

De orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer is gericht op het voorzien in een optimale hoeveelheid vitaminen, mineralen en andere noodzakelijke voedingsstoffen voor het het herstel van ziekteprocessen en/of het bevorderen van de gezondheid door het optimaliseren van het zelfherstellend en zelfregulerend vermogen van het lichaam. Lees meer

Voeding volgens de Tradiotionele Chinese Geneeskunde

Hierbij wordt gekeken naar de effecten die voeding heeft op het lichaam in de vorm van verwarmend en koelend. Maar ook welk orgaan wordt gevoed of juist geremd, welke smaak (met bijbehorende werking) heeft een voedingsmiddel. Hiermee kan een afstemming gemaakt worden van de voeding op de huidige gezondheidssituatie. Lees meer

Grip op Koolhydraten

Door de koolhydraten te beperken en op een juiste manier te verdelen over de dag kan er een doorbraak plaats vinden in de koolhydraatstofwisseling en energiehuishouding.

Bio-Impedantie

Met een bio-impedantie meter wordt de samenstelling van het lichaam gemeten. Dit gebeurt door het plaatsen van plakkers op de rechter hand en rechter voet waaraan electroden worden bevestigd. De meting vindt plaats als u op een behandeltafel ligt zodat uw lengte (een vast gegeven in de berekening) ook altijd gelijk is. Lees meer

Ketogene therapie

Ketogene therapie is een behandeling die als basis heeft om de energievoorziening van het lichaam te laten verlopen via ketonen. Dit is een universeel energieproces dat bij iedereen plaats kan vinden. Het doel is het verkrijgen van metabole flexibiliteit wat inhoudt dat het lichaam in alle omstandigheden kan zorgen voor voldoende energie om de lichaamsprocessen goed te laten verlopen. Lees meer

 

Wat is gezondheid ?

Gezond zijn is een kwestie van evenwicht tussen de belastbaarheid en de belasting van een lichaam. Is de belastbaarheid groter dan de belasting dan voelt men zich gezond. Is de belasting groter dan de belastbaarheid, dan kan het lichaam het niet aan en ontstaan er klachten. Om weer gezond te worden is het dan nodig om het evenwicht te herstellen.

 

Het lichaam is geen statisch gegeven. Cellen worden aangemaakt en na enige tijd weer vervangen zodat een lichaam na een aantal jaren compleet vernieuwd is.

Voor het aanmaken van goede, gezonde cellen, is een dagelijkse aanvoer van de benodigde grondstoffen noodzakelijk.

Deze vindt plaats via de voeding. Daarbij is het van belang te weten welke voedingsmiddelen nodig zijn voor welke functies in het lichaam, zodat het mogelijk wordt om op een smakelijke manier hierin te voorzien.