Orthomoleculaire geneeskunde

 

De term ‘orthomoleculair’ werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor Linus Pauling. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond, en moleculair staat voor: de moleculen betreffende. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men dus naar optimaal functionerende cellen waardoor weefsels en het hele lichaam optimaal kunnen functioneren.

De wetenschap dat voeding een geneeskrachtige werking kan hebben stamt al van eeuwen geleden. Zo noemt Hippocrates (460-377 v Chr) meerdere malen de geneeskrachtige werking van voeding en hanteert Maimonides (1135-1204) de stelling dat: ‘geen enkele ziekte die door een dieet kan worden genezen, met andere middelen dient te worden behandeld’. Dit idee raakte op de achtergrond toen, vanaf ongeveer 1850 de chirurgie steeds grotere resultaten boekte en na de tweede wereldoorlog, de antibiotica als krachtig middel tegen infectieziekten ontwikkeld werden. Naast deze zeer effectieve behandelmethoden werd de invloed van voeding als ondergeschikt ervaren.

In het begin van de 20e eeuw werden steeds meer gebrekziekten ontdekt die genezen konden worden door het toedienen van één vitamine. Een voorbeeld is scheurbuik dat te voorkomen en te genezen bleek met vitamine C. Dat voeding meer invloed heeft dan alleen het voorkomen van de typische gebrekziekten wordt steeds duidelijker vanaf ongeveer 1960.

Sindsdien blijkt uit een groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken dat er wel degelijk een niet te verwaarlozen relatie bestaat tussen voeding en ziekten. Zo is inmiddels duidelijk dat slechte voedingsgewoonten een rol spelen bij het ontstaan van bijvoorbeeld kanker, hart- en vaat ziekten en diabetes.

Orthomoleculaire geneeskunde gaat uit van de enorm helende kracht van echt gezonde voeding (liefst biologisch). In de orthomoleculaire behandelwijze staat het streven voorop om met de voeding zoveel mogelijk nodige en nuttige voedingsstoffen binnen te krijgen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen. Dit met het doel ziekten te voorkomen dan wel te behandelen.

Soms is een volwaardige voeding niet voldoende en kan het nodig zijn om bepaalde voedingsstoffen te suppleren zoals foliumzuur bij zwangeren of vitamine D bij ouderen.

Orthomoleculair diëtist

Een orthomoleculair diëtist gaat uit van de enorm helende kracht van echt gezonde voeding (liefst biologisch). In de orthomoleculaire behandelwijze staat het streven voorop om met de voeding zoveel mogelijk nodige en nuttige voedingsstoffen binnen te krijgen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen. Dit met het doel ziekten te voorkomen dan wel te behandelen.

Om dat te bereiken, streven wij naar een op de persoon afgestemde voeding; met als resultaat een leefstijl die alle lichaamsprocessen ondersteunt en bevordert.

Een orthomoleculair diëtist start bij een gezonde, passende voeding die, indien de situatie dat vereist, aangevuld kan worden met vitamines en mineralen – om een optimale conditie te bereiken. Het doel is om klachten te doen verdwijnen of voorkomen door de achterliggende oorzaak te achterhalen en deze te herstellen. Preventie speelt in onze visie een grote rol omdat voorkomen altijd eenvoudiger is dan te genezen.