Netwerk Orthomoleculair Diëtisten

Een orthomoleculair diëtist denkt vanuit de visie dat voeding (orthos) de juiste moleculen vormt voor een optimale gezondheid. Om dat te bereiken, streven wij naar een op de persoon afgestemde voeding; met als resultaat een leefstijl die alle lichaamsprocessen ondersteunt en bevordert. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van de gezondheid of het herstel bij/na ziekte.

Een orthomoleculair diëtist start bij een gezonde, passende voeding die, indien de situatie dat vereist, aangevuld kan worden met vitamines en mineralen – om een optimale conditie te bereiken. Het doel is om klachten te doen verdwijnen of voorkomen door de achterliggende oorzaak te achterhalen en deze te herstellen. Preventie speelt in onze visie een grote rol omdat voorkomen altijd eenvoudiger is dan te genezen.

Voor deze tak van de diëtetiek moet er een vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek worden afgerond. Hierna heeft de hbo-student zich gespecialiseerd in de orthomoleculaire voedingsleer en geneeskunde. Weer daarna kan hij/zij zich aansluiten bij het Netwerk Orthomoleculair Diëtisten.

Het netwerk is erkend door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, wat betekent dat beide partijen met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen.