Diëtistenpraktijk Lekker Gezond
Een afspraak : Rechtstreeks of via doorverwijzing

noten_breed_aangepast

 

 

Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

  • Via doorverwijzing door een arts of tandarts.
  • Rechtstreeks

Doorverwijzing

In 2019 wordt dieetadvisering weer voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden via een aanvullende verzekering extra uren dieetadvisering. Dit is per verzekeraar anders; in uw polis  kunt u lezen of dit ook voor u geldt.

Dieetadvisering vergoed uit de basisverzekering valt onder het verplicht eigen risico. Als deze uren zijn verbruikt kan de tijd uit het aanvullende pakket worden aangesproken en die valt niet onder het verplicht eigen risico.

Wanneer u in een ziekenhuis door een specialist naar de diëtist in ditzelfde ziekenhuis wordt verwezen, gaan deze uren niet ‘ten koste’ van de uren die door uw verzekeraar vergoed worden. Ditzelfde geldt in een verpleeghuis.

De dieetadvisering die geleverd wordt via de ketenzorg valt niet onder het eigen risico. De hoeveelheid tijd die beschikbaar is is per ketenzorg verschillend.Rechtstreeks
U kunt uiteraard ook op eigen initiatief een afspraak maken, bijvoorbeeld als u geen directe medische aanleiding heeft, maar wel wil weten hoe u voeding het beste kunt inpassen in een gezonde leefstijl.

Per 1 augustus 2011 is de Directe toegankelijkheid Dietist aangenomen. Dit regelt dat mensen zonder een verwijzing van arts/tandarts naar de dietist kunnen gaan. Echter nog niet alle verzekeraars vergoeden dieetadvisering op basis van directe toegankelijkheid ondanks het volgen van de hiervoor ontwikkelde opleiding.

Heeft u geen verwijzing van een arts, dan kan het zijn dat u de rekening zelf moet betalen. Blijkt echter na uw eerste bezoek dat u in aanmerking komt voor doorverwijzing, dan zal u hierop geattendeerd worden. U kunt dan alsnog een doorverwijzing aanvragen bij uw arts of tandarts.


Behandeltijd
De behandeling  bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. Er worden bijvoorbeeld ook berekeningen uitgevoerd, een op maat gesneden voedingsadvies opgesteld en contact gehouden met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

 

Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Privacy
In de behandeling  is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.


Klachtenregeling
Bent u niet tevreden én komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).